nyhet Nyhetstjenesten

Kjøpsrettigheter

Av Per Christian Evensen Helme publisert 3. januar 2019

Norsk Telegrambyrå AS (NTB) nyhetsgrafikk selges for engangspublisering hvis ikke annet er avtalt. NTBs nyhetsgrafikk eller deler av den får ikke selges videre eller publiseres i TV, nettutgaver, database, nyhetsbrev, andre aviser, bøker eller andre trykte eller elektroniske publikasjoner, eller på annet vis gjør grafikken tilgjengelig for en tredje part, eller brukes på andre måter en det som er avtalt.

NTB har opphavsretten til grafikken som er laget. Tvist om avtalen skal løses av domstolen. Bestilt og levert grafikk anses som kjøpt. Dette er uavhengig av om grafikken benyttes eller ikke.Bestilt og levert grafikk anses som kjøpt. Dette er uavhengig av om grafikken benyttes eller ikke.