Statistisk sentralbyrå har kartlagt hvor mange som opplever fattigdomsproblemer i Norge.

Høyde: 194mm
Bredde: 46mm

Nøkkelord: fattig, fattigdom, økonomi, materielle goder, sosiale goder, ssb.

Dato: 03.05.2023
Tid: 11:25:33
Jobb: NYG21014

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1830

+47 22 03 46 46