Over 110.000 barn bodde i 2021 i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Nesten seks av ti barn i lavinntektsgruppen har innvandrerbakgrunn

Høyde: 236mm
Bredde: 46mm

Nøkkelord: lavinntekt, husholdning, innvandrerbakgrunn, innvandrer, barn, fattig, fattigdom.

Dato: 24.01.2023
Tid: 11:37:00
Jobb: NYG20732

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1787

+47 22 03 46 46