I september omkom seks personer i trafikkulykker her i landet. Det er under halvparten sammenlignet med samme måned i fjor. I 2021 omkom 70 personer i årets første ni måneder.

Høyde: 137mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: trafikkdrepte, omkomne, trafikken, trygg trafikk, ulykker, veitrafikk, bil, fotgjenger, bilist, syklist.

Dato: 03.10.2022
Tid: 14:29:12
Jobb: NYG20465

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1760

+47 22 03 46 46