Høye gasspriser i Europa, høye priser på CO2-utslipp og mindre vann i vannmagasinene enn normalt er med på å presse strømprisen opp. I følge NVE kan vi vente oss enda høyere strømpriser i månedene som kommer. Fyllingsgraden i vannmagasinene var i uke 47 på 68,7 %, mot 95,7 % i samme uke i 2020.

Høyde: 138mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: strøm, pris, strømpris, elspot, område, norge, energi.

Dato: 06.12.2021
Tid: 14:56:22
Jobb: NYG19417

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1665

+47 22 03 46 46