Rødlista revideres hvert sjette år og kom sist i 2015. Menneskelige inngrep er fremdeles den største trusselen for dyremangfoldet og truer over 2400 arter. Forurensning kommer som nummer to og truer 377 arter.

Høyde: 500px
Bredde: 600px

Nøkkelord: rødlista, dyr, planter, truet, levedyktig, sårbar, klima, responsiv, FLA03552.

Dato: 24.11.2021
Tid: 08:15:00
Jobb: FLA03552

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1830

+47 22 03 46 46