Flere fagfolk i helsevesenet mener innføring av nye regler for tvang i psykiatrien uten mer ressurser, kan føre til flere farlige pasienter i gatene.Høyde: 1020px
Bredde: 600px

Nøkkelord: tvang, innleggelse, helse, helsevern, pskykiatere, responsiv, FLA03534.

Dato: 11.11.2021
Tid: 15:45:00
Jobb: FLA03534

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1746

+47 22 03 46 46