Klimagassene bidrar til klimaendringer, men har forskjellig oppvarmingseffekt og levetid i atmosfæren. For å kunne sammenligne gassene, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter. Slik kan alle utslipp sammenlignes direkte da de får samme enhet.Høyde: 600px
Bredde: 600px

Nøkkelord: utslipp, klimagass, Energufirsyning, Luftfart, jordbruk, klimamål, veitrafikk, industri, responsiv, FLA03504.

Dato: 27.10.2021
Tid: 11:45:00
Jobb: FLA03504

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1746

+47 22 03 46 46