Folketallet i Norge stiger, men mindre innvandring har gitt lavere vekst de siste årene. Dette ble spesielt merkbart under koronapandemien. Mens tettstedene vokste uvanlig lite i 2020, var nedgangen i folketallet utenfor tettstedene også uvanlig liten.

Høyde: 199mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: befolkning, økning, nedgang, korona, landet, spredtbygde strøk, tettsted, endringer, byer.

Dato: 26.10.2021
Tid: 12:25:19
Jobb: NYG19307

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1649

+47 22 03 46 46