Fem millioner av alle globale dødsfall kan knyttes til uvanlig høye eller lave temperaturer, i følge en ny rapport fra Monash universitet i Australia. Klimaendringene har ført til at ekstreme temperaturer blir mer og mer vanlig.

Høyde: 146mm
Bredde: 45mm

Nøkkelord: verden, temperatur, kulde, varme, klima, forskning.

Dato: 20.07.2021
Tid: 13:00:48
Jobb: NYG19000

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1626

+47 22 03 46 46