En kraftig hetebølge med temperaturer opp mot 50°C har tatt livet av mer enn hundre personer i Canada og USA. Bare i British Columbia var det 321 flere plutselige og uventede dødsfall fra sist fredag til onsdag enn i normal femdagersperiode.

Høyde: 288mm
Bredde: 272mm

Nøkkelord: british columbia, oregon, naturkatastrofe, varme, hetebølge. klima, kart, usa, canada.

Dato: 01.07.2021
Tid: 13:41:27
Jobb: NYG18931

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1626

+47 22 03 46 46