Etter svært lav strømpris sommeren 2020, har blant annet etterspørselen etter kull og gass økt i Europa. Dette gir en strømpris som er nesten det dobbelte av normalprisen.

Høyde: 500px
Bredde: 600px

Nøkkelord: kraft, energi, Den norske kirke, responsiv.

Dato: 17.06.2021
Tid: 13:20:00
Jobb: FLA03351

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1607

+47 22 03 46 46