Fra Oslo til Hamburg samler String 8 regioner, 5 byer og 14 millioner mennesker fra 4 land i en samlet region.

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: grønn, europeisk, megaregion, string, oecd, tyskland, danmark, norge, sverige, hydrogenkorridor, hydrogen, korridor, jernbane.

Dato: 11.06.2021
Tid: 12:40:56
Jobb: NYG18835

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1592

+47 22 03 46 46