I 2020 valgte 306 000 å ta høyere utdanning. Det er ny rekord. 10 200 flere valgte å ta høyere utdanning i fjor enn i 2019.

Høyde: 126mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: student, opptak, hovedopptak, kvinner, menn, studenter, ingeniør, helsefag, tekniske, fag, lærere, lærer, sykepleier, økonomiske, administrative, skole.

Dato: 08.04.2021
Tid: 12:31:46
Jobb: NYG18593

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1570

+47 22 03 46 46