Mildt høstvær og mye elg gir gode levekår for den blodsugende flua. Flua angriper også mennesker. Opptil femti individer kan krabbe rundt i hår og skjegg, i klær og innenfor klær.

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: hjortelusflue, høst, stikk, elg, hjort, hjortedyr, flue, insekt.

Dato: 14.10.2020
Tid: 12:57:50
Jobb: NYG17705

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1491

+47 22 03 46 46