Koronakrisen har ført til en sterk økning i antall personer som har brukt internett til videosamtale eller å ringe. Andelen er høyest blant kvinner, med 80 prosent, mens andelen menn er 74 prosent.

Høyde: 88mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: videosamtale, video, telefon, samtale, ringe, internett, kvinner, menn.

Dato: 16.09.2020
Tid: 14:39:30
Jobb: NYG17627

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1481

+47 22 03 46 46