Eksporten i august utgjorde 57 milliarder kroner, mens importverdien var på 59,9 milliarder kroner. Norge endte dermed opp med handelsunderskudd for fjerde gang i 2020.

Høyde: 88mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: handel, handelsunderskudd, eksport, import, handelsbalanse, eksportverdi, importverdi, august, 2020.

Dato: 15.09.2020
Tid: 13:40:23
Jobb: NYG17620

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1481

+47 22 03 46 46