Pandemien har påvirket arbeidshverdagen i alle deler av arbeidslivet. Lavtlønnede med lav utdanning blir oftest permittert, mister inntekt eller får redusert arbeidstiden.

Høyde: 14mm
Bredde: 9mm

Nøkkelord: korona, ys, arbeidsliv, lønn, utdanning, permittering, lavtlønnede.

Dato: 11.08.2020
Tid: 14:44:16
Jobb: NYG17467

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1481

+47 22 03 46 46