Sveits var i 2019 dyrest i Europa, med et prisnivå som lå 62 prosent over EU-gjennomsnittet. Prisnivået i Norge ligger 50 prosent over gjennomsnittet. Likevel har nordmenn mer å rutte med, siden BNP per innbygger er høyt.

Høyde: 14mm
Bredde: 9mm

Nøkkelord: europa, bnp, eurostat, norge, luxembourg, irland, sveits, prisjustert, økonomi, prisnivå, levestandard.

Dato: 11.08.2020
Tid: 11:23:26
Jobb: NYG17464

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1481

+47 22 03 46 46