Stadig flere nordmenn har verdier på mer enn én million dollar, ikke medregnet egen bolig. Ved årsskiftet var 182 000 nordmenn dollarmillionærer*, mot 174 000 i 2018, en økning på 4 prosent.

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: dollarmillionærer, dollar, million, verden, formue, kjønn, alder, land.

Dato: 09.07.2020
Tid: 13:35:26
Jobb: NYG17376

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1464

+47 22 03 46 46