Omkring 30 prosent av strandsonen langs kysten er i bruk til bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. I indre Oslofjord er 70 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel.

Høyde: 218mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: hytter, strandsonen, Oslo, fylker, bolig, fritidsbolig, landbruk, industri.

Dato: 08.07.2020
Tid: 14:42:10
Jobb: NYG17372

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1464

+47 22 03 46 46