I 2019 kastet vi i gjennomsnitt 427 kilo avfall per person, 6 kilo mer enn i 2018. Andelen restavfall og papp/papir har gått ned.

Høyde: 71mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: avfall, husholdningsavfall, søppel, restavfall, papir, papp, glass, metall.

Dato: 03.07.2020
Tid: 10:54:26
Jobb: NYG17355

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1464

+47 22 03 46 46