Skipet ble oppdaget med georadar i 2018. Arkeologene har lagt frem funn som tilsier at skipet kan være det eldste av de store vikingskipene. Prøver viser at bevart treverk i skipet er angrepet av sopp. Det er derfor under "hurtig og gjennomgripende nedbrytning". Arkeologene har foreløpig bare undersøkt en del av skipet. Utgravingen er nå satt i gang.

Høyde: 144mm
Bredde: 196mm

Nøkkelord: vikingskip, vikingskipfunn, gjellestadskipet, jellhaugen, gjellestad gård, e6, halden, østfold, georadar, radar, gravhaug, sopp, arkeolog.

Dato: 26.06.2020
Tid: 13:54:58
Jobb: NYG17331

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1456

+47 22 03 46 46