Fra 2018 til 2019 gikk CO2-utslippene 2,1 prosent ned. Hvis Norge skal nå klimamålet for 2030 må utslippene reduseres med ytterligere 40 prosent.

Høyde: 70mm
Bredde: 146mm

Nøkkelord: klimautslipp, 2019, klimamål, 2030, co2, utslipp, klimagassutslipp, EU ETS, kvotekjøp, 1990-nivå, miljø, nasjonalt mål.

Dato: 08.06.2020
Tid: 11:17:22
Jobb: NYG17256

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1464

+47 22 03 46 46