I over hundre år har det vært strid om retten til å ta abort. Dersom det nye forslaget til bioteknologilov går igjennom, får alle tilgang til tidlig fosterdiagnostikk. Da kan man blant annet få vite om kromosomfeil før tidsfristen for selvbestemt abort har gått ut.

Høyde: 181mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: abort, abortloven, selvbestemt abort, kvinnesak, abortmotstand, lovendring, krf, kvinnekamp, nemnd, abortnemnd, reservasjonsrett, helse, bioteknologi.

Dato: 22.05.2020
Tid: 13:35:30
Jobb: NYG17221

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1444

+47 22 03 46 46