Lagmannsretten fastslo i vår at flere av lisensene til å felle ulv var ulovlige etter naturmangfoldsloven. Høyesterett skal behandle spørsmålet. Samtidig strides partiene på Stortinget om ny lovgivning på området. Senterpartiet og Fremskrittspartiet søker nå flertall med Arbeiderpartiet om forslag som vil gjøre det enklere å felle ulv.

Høyde: 181mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: ulvebestand, ulv, revir, valp, felling, ulvejakt, jakt, skandinavia, svenskegrensa, fellingstillatelse, høyesterett, lagmannsretten, miljødepartementet, senterpartiet, frp, arbeiderpartie, truede, fredet.

Dato: 20.05.2020
Tid: 14:28:11
Jobb: NYG17218

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1444

+47 22 03 46 46