Månedstemperaturen for hele landet lå 1,2 °C over normalen. Relativt varmest var det i Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark. Månedsnedbøren var 135 % av normalen. Flere stasjoner på Vestlandet fikk 3-4 ganger den normale nedbøren.

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: 2020, met.no, met, månedsoversikt, april, gjennomsnittemperatur, vær, været, væroversikt, kart, norge, klima, nedbør, regn, sol, varme, eklima, rekord, varmerekord.

Dato: 04.05.2020
Tid: 12:44:23
Jobb: NYG17171

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1464

+47 22 03 46 46