Månedstemperaturen for hele landet lå 2,4 °C over normalen. I Innlandet og Viken hadde flere stasjoner avvik på 4 - 5 °C over normalen. Månedsnedbøren var 170 % av normalen. Mars 2020 var den 4. våteste marsmåneden registrert siden 1900.

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: 2020, met.no, met, månedsoversikt, mars, gjennomsnittemperatur, vær, været, væroversikt, kart, norge, klima, nedbør, regn, sol, varme, eklima, rekord, varmerekord.

Dato: 01.04.2020
Tid: 15:32:39
Jobb: NYG17107

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1464

+47 22 03 46 46