Tallene er hentet fra helseregionene

Høyde: 144mm
Bredde: 46mm

Nøkkelord: koronavirus, smitte, epidemi, syke, fylker, antall, utbrudd, positiv, sykehus, respirator, intensiv, kapasitet, smittevern.

Dato: 25.03.2020
Tid: 14:01:13
Jobb: NYG17075

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1432

+47 22 03 46 46