Totalt gjorde tollvesene33 371 beslag i fjor - det er tusen færre enn året før. De fleste fikk beslaglagt alkohol og tobakksvarer. Det ble gjort færre narkotikabeslag enn i 2018

Høyde: 107mm
Bredde: 196mm

Nøkkelord: kripos, beslag, narkotikasaker, 2019, narkotika, kokain, amfetamin, heroin, dopingmidler, doping, smugling.

Dato: 12.03.2020
Tid: 13:35:36
Jobb: NYG17024

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1444

+47 22 03 46 46