Månedstemperaturen for hele landet lå 6,1 °C over normalen. Måneden er den nest varmeste januar registrert siden 1900. Bare januar 1989 var varmere med 6,2 °C over normalen. Månedsnedbøren var 195 % av normalen.Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: 2020, met.no, met, månedsoversikt, februar, gjennomsnittemperatur, vær, været, væroversikt, kart, norge, klima, nedbør, regn, sol, varme, eklima, rekord, varmerekord, NYG16995.

Dato: 03.03.2020
Tid: 13:19:50
Jobb: NYG16995

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1464

+47 22 03 46 46