Tre av Tines meierier står i fare for å bli nedlagt for å spare penger. 149 ansatte kan miste jobben dersom meieriene blir lagt ned.

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: tine, meieri, nedlagt meierier, alta, tana: sem.

Dato: 13.02.2020
Tid: 13:06:21
Jobb: NYG16939

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1420

+47 22 03 46 46