Det er en dramatisk nedgang i ærfuglbestanden langs kysten. En av flere årsaker er rovdyr som mink og havørn. I tillegg forstyrres hekketiden av folk, båter og hunder.

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: ærfugl, havørn, kart, fugl, bestand, mink, troms, lofoten, kysten, saltstraumen.

Dato: 12.02.2020
Tid: 16:02:19
Jobb: NYG16938

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1420

+47 22 03 46 46