Antall straffereaksjoner har gått ned med 2,5 % i 2018. De fleste reaksjonene er bøter. De siste ti årene har stadig færre blitt dømt. Bare antall dømte for seksuallovbrudd har økt de siste ti årene.*

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: straff, vold, politi, dom, domstol, påtale, forelegg, bot, sedelighet, domfellelser, vinning, lov, orden, kriminalitet, lovbrudd.

Dato: 12.12.2019
Tid: 12:32:05
Jobb: NYG16141

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1464

+47 22 03 46 46