Resultatene fra PISA-undersøkelsen viser at gruppen som presterer på lavest nivå øker. Blant guttene er det flest som presterer på lavt nivå, og det har vært en klar økning siden forrige PISA-undersøkelse.

Høyde: 107mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: leseundersøkelsen, leseundersøkelse, test, undersøkelse, utdanning, udir, norge, norske, gutter, jenter, leseferdigheter, ferdigheter, PISA, skole, NYG16108, pisa, kdep, prøver, nasjonale, rangering.

Dato: 03.12.2019
Tid: 16:12:46
Jobb: NYG16108

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1456

+47 22 03 46 46