Månedstemperaturen for hele landet lå 1,0 °C under normalen. Enkelte stasjoner i Troms og Finnmark hadde avvik fra 3 til 5 °C under normalen. Månedsnedbøren var 75 % av normalen. Flere stasjoner på Østlandet og Sørlandet fikk fra 200 til over 250 % av den normale nedbøren.

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: 2019, met.no, met, månedsoversikt, november, gjennomsnittemperatur, vær, været, væroversikt, kart, norge, klima, nedbør, regn, sol, varme, eklima, rekord, varmerekord.

Dato: 02.12.2019
Tid: 14:39:04
Jobb: NYG16101

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1456

+47 22 03 46 46