Antibiotikabruken i landbrukssektoren har falt med 17 prosent siden 2013.

Høyde: 107mm
Bredde: 46mm

Nøkkelord: antibiotika, metenamin, mål, bruk, antibiotikaforbruk, landbruk.

Dato: 19.09.2019
Tid: 14:15:52
Jobb: NYG15899

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1444

+47 22 03 46 46