Alle norske kommuner, unntatt Oslo og Bergen, styres av formannskapsmodellen. Ved en kommunesammenslåing kan det være aktuelt for politikere og administrative ledere å velge mellom formannskapsmodell og parlamentarisme.

Høyde: 144mm
Bredde: 146mm

Nøkkelord: formannskap, byråd, kommunestyre, kommune, valg, administrativ ledelse, ordfører, varaordfører, forslag, vedtak, partier, kommunevalget, 2019.

Dato: 21.08.2019
Tid: 15:43:49
Jobb: NYG15803

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1420

+47 22 03 46 46