For første gang siden 2014 har det vært en økning i antall narkotikasaker. I første halvår 2018 var det 11 927 saker, mot 12 945 i år.

Høyde: 107mm
Bredde: 196mm

Nøkkelord: kripos, beslag, narkotikasaker, 2019, narkotika, kokain, amfetamin, heroin, dopingmidler, doping, smugling.

Dato: 20.08.2019
Tid: 13:01:56
Jobb: NYG15800

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1420

+47 22 03 46 46