Antall mennesker på flukt fra krig, forfølgelse eller miljøkatastrofer har nådd over 70 millioner. Dette er det høyest antallet flyktninger siden andre verdenskrig.

Høyde: 124mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: flyktinger, flyktninger, 70 millioner, 70, flukt, syria, tyrkia, asylsøkere, internt fordrevne, fordrevne, internt, FN, UN.

Dato: 19.08.2019
Tid: 15:11:40
Jobb: NYG15799

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1420

+47 22 03 46 46