Oppland er fylket i Norge med flest forsikringsregistrerte flomskader siden 2009. Så langt i år er 303 flomskader meldt inn for hele landet.

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: flom, forsikring, skade, Oppland, naturskadepool.

Dato: 13.08.2019
Tid: 12:39:33
Jobb: NYG15769

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1397

+47 22 03 46 46