Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viste at prisnivået på varer og tjenester til personlig forbruk i Norge i 2018 var 55 prosent over gjennomsnittet i EU. Island og Sveits var hele 64 og 59 prosent over gjennomsnittet i EU.

Høyde: 107mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: prisindeks, kjøpekraft, norge, island, sveits, eu, europa, personlig konsum, flaggkuler, ssb, statistisk sentralbyrå, eurostat.

Dato: 24.06.2019
Tid: 14:49:54
Jobb: NYG15577

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1382

+47 22 03 46 46