I første kvartal var sykefraværet 5,9 prosent for hele landet.

Høyde: 144mm
Bredde: 46mm

Nøkkelord: sykefravær, legemeldt, lege, syk, fylke, kjønn, 1. kvartal, 2018, 2019.

Dato: 12.06.2019
Tid: 14:54:05
Jobb: NYG15448

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1375

+47 22 03 46 46