Den vanligste årsak til hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), er en infeksjon med bakterien entero-hemorragisk E. coli (EHEC).

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: ecoli, coli, smitte, sykdom, vann, infeksjon, bakterie, smittekilde, forholdsregler, tarm.

Dato: 07.06.2019
Tid: 15:50:14
Jobb: NYG15438

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1375

+47 22 03 46 46