Frivillighetspolitikk

Kartet er utviklet av Frivillighet Norge som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Frivillighet Norge har i flere år veiledet kommuner i hvordan man utvikler en frivillighetspolitikk. Informasjonen er basert på søk på kommunenes nettsider og kartet blir oppdatert med jevne mellomrom.

Klikk på kategoriene for å lese mer

Har helhetlig frivillighetspolitikk
Frivillighet Norges kriterier er at kommunen har utarbeidet en egen frivillighetsmelding, plan, erklæring e.l. som inneholder tiltak som skaper vekst og utvikling for frivillig sektor. Innholdet må være utviklet i dialog med bredden av lokale frivillige organisasjoner og ha vært igjennom en politisk behandling.
I ferd med å utvikle en frivillighetspolitikk
Kommunen er i prosess med å utvikle en kommunal frivillighetspolitikk i dialog med den lokale frivilligheten.
Har ingen frivillighetspolitikk
Frivillighet Norge kjenner ikke 
til at kommunen har utarbeidet eller er i prosess med å lage en frivillighetspolitikk.

av Frivillighet Norge

INFO
Frivillighet Norge | Leaflet