Ansatte i forsvarssektoren

Forsvarssektoren har totalt 20 299 ansatte og 512 lærlinger per 1/1/2018. 7 387 personer fullførte verneplikt i 2017. I kartet kan du klikke deg inn på ansatte per fylke.

 • Fordelingen for hele landet
 • Forsvarsbygg1 277
  Nasjonal sikkerhetsmyndighet277
  Forsvarsmateriell1 379
  Forsvarsdepartementet394
  Forsvarets forskningsinstitutt718
  Forsvaret:16 254
  Militært ansatte10 148
  Sivilt ansatte6 106
 • Ansatte i utlandet
 • Forsvarsmateriell27
  Forsvarsdepartementet14
  Forsvaret:505
  Militært ansatte494
  Sivilt ansatte11