Norge i NATO

Samtlige NATO-land har sluttet seg til målsettingen om å bevege seg i retning av å bruke minimum 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar og at minst 20 prosent av forsvarsbudsjettet benyttes til materiellinvesteringer. Kartet er klikkbart.

Kilde: NATO pressemelding, 10.07.18. Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018)