Godkjente og planlagte investeringer i eiendom, bygg og anlegg

Periode: 2019-2022

Forsvaret har totalt over 400 godkjente og planlagte investeringsprosjekter i perioden 2019-2022. I tillegg til disse investeringene utgjør landsdekkende investeringer i perioden i overkant av to mrd. kroner. I kartet kan du klikke deg inn på investeringene per fylke.