FORSVARSBUDSJETTET
Forsvarsbudsjettet
58,95 mrd.kr.