Oversikt over tildelinger etter fylke

Klikk på et fylke for mer informasjon

INFO
* Treårsperiode,
EU-60, 2015-tall
regjeringen.no|Leaflet